*** Bachelor of Arts (B.A.)
  •  History, Political Science, Hindi, English
  •  Mathematics, History, Hindi, English
  •  Mathematics, Political Science, Hindi, English
  •  Mathematics, Economics, Hindi, English
  •  Political Science, Geography, Hindi, English
  •  History, Geography, Hindi, English
  •  Geography, Economics, Hindi, English